Akpe Na ‘o (Thank You) by Friends of God Inc.

Friends of God Inc.

Afetor Yesu
Afetor Yesu
Afetor Yesu akpe na wo

Ma da ‘kpe na o
Ma dzi ha na wo
Afetor Yesu Akpe na wo

Ma da ‘kpe na o
Ma dzi ha na wo
Afetor Yesu Akpe na wo

All: Unison/Harmony (2xs)
Afetor Yesu
Afetor Yesu
Afetor Yesu akpe na wo

Ma dzi ha na wo
Ma da ‘kpe na o
Afetor Yesu Akpe na wo

Ma dzi ha na wo
Ma da ‘kpe na o
Afetor Yesu Akpe na wo

Bridge: 4xs
O o o Eha na Wo Mawu
O o o Akpe na Wo

BUBU NA ‘O
Nye Mawu e
Yata makafui
Fofo nye be Mawu e
Eyata madui dedzi
Yehowa henye ava xola

Enkoenye Yehowah
Enk
Comments
;