NINA SABABU by Sarah Kiarie

Sarah Kiarie

Ninasababu ya kuku abudu
(I have a reason to worship you)
Ninasababu ya kuku usifu
(I have a reason to praise)
Ukuu wako na uwaminifu wako
(Your greatness and your faithfulness)

Nisababu ya kuku uabudu
(It’s the reason to worship you)
Halleluya ninasababu ya kuku uabudu
(Halleluya i have a reason to worship you)
Halleluyah ninasababu ya kukuusifu
(Halleluyah i have a reason to praise you)

Ukuu wako na uwaminifu wakoo
(Your greatness and faithfulness)
Nisababu ya kuku uabudu
(It’s the reason I worship You)
Comments
;